Content http://controltest.eu/template3_article.php?cC=1_11_0_0&id=40 http://controltest.eu/template3_article.php?cC=1_11_0_0&id=39 http://controltest.eu/template3_article.php?cC=1_11_0_0&id=38 http://controltest.eu/template3_article.php?cC=1_11_0_0&id=37 http://controltest.eu/template3_article.php?cC=1_11_0_0&id=35 http://controltest.eu/template3_article.php?cC=1_11_0_0&id=36

Механични изпитания

 

• якост на опън,
• граница на провлачане,
• относително удължение,
• относително свиване,
• огъване;
• ударно огъване;
• микро и макроструктура на въглеродни и нисколегирани стомани;

 © 2013 Eterra Systems Ltd.    ONE CLICK - web platform v.4.0