Content http://controltest.eu/template3_article.php?cC=1_11_0_0&id=40 http://controltest.eu/template3_article.php?cC=1_11_0_0&id=39 http://controltest.eu/template3_article.php?cC=1_11_0_0&id=38 http://controltest.eu/template3_article.php?cC=1_11_0_0&id=37 http://controltest.eu/template3_article.php?cC=1_11_0_0&id=35 http://controltest.eu/template3_article.php?cC=1_11_0_0&id=36

Неразрушаващ контрол


• Радиографичен контрол:
- филмова радиография;
- компютърна радиография ;
• Ултразвуков контрол.; дебелометрия; разслой и др;.
• Контрол с проникващи течности;
• Магнитен контрол
• Вихровотоков контрол ;
• Дебелина на покрития върху магнитни подложки;
• Визуален контрол ;
• Контрол на херметичност, плътност и якост;
• Искров контрол за непрекъснатост на покрития ;
• Контрол на твърдост;
• Контрол за вибрации ;
• Спектрални анализи на сплави

 

 © 2013 Eterra Systems Ltd.    ONE CLICK - web platform v.4.0