Content http://controltest.eu/template3_article.php?cC=1_11_0_0&id=40 http://controltest.eu/template3_article.php?cC=1_11_0_0&id=39 http://controltest.eu/template3_article.php?cC=1_11_0_0&id=38 http://controltest.eu/template3_article.php?cC=1_11_0_0&id=37 http://controltest.eu/template3_article.php?cC=1_11_0_0&id=35 http://controltest.eu/template3_article.php?cC=1_11_0_0&id=36

Приложение

 Приложение


Предлаганите от “Контролтест” ООД услуги осигуряват надеждността и безопасната експлоатация на:

  • Резервоари, цистерни, в това число и за превоз на опасни товари , ресивери и други съоръжения, работещи под налягане;
  • Парни и водогрейни котли;
  • Турбини в ТЕЦ, ВЕЦ, АЕЦ;
  • Технологични тръбопроводи, напорни водопроводи , топлопроводи, паропроводи , газопроводи, газови бутилки съоръжения ;
  • Кранове, асансьори, въжени линии и други повдигателни съоръжения;
  • Детайли, възли, конструкции и съоръжения /изготвени чрез отливане, коване, валцуване нитоване, заваряване, спояване и други методи/ от машиностроителната, автомобилната корабостроителната, авиационната промишлености; строителството и други, произведени от метали, полимери и композитни материали.© 2013 Eterra Systems Ltd.    ONE CLICK - web platform v.4.0