Content http://controltest.eu/template3_article.php?cC=1_11_0_0&id=40 http://controltest.eu/template3_article.php?cC=1_11_0_0&id=39 http://controltest.eu/template3_article.php?cC=1_11_0_0&id=38 http://controltest.eu/template3_article.php?cC=1_11_0_0&id=37 http://controltest.eu/template3_article.php?cC=1_11_0_0&id=35 http://controltest.eu/template3_article.php?cC=1_11_0_0&id=36

Нашето местоположение

 Централният офис на фирмата е разположен в столицата на Р.България – гр.София.

Фирмата има пет клона в България, Македония и Хърватия  разположени както следва:
·         Северна България – гр.Плевен и гр.Враца
·         Централна България – гр.Пловдив и гр.Стара Загора
·         Източна България – гр.Бургас (КОНТРОЛТЕСТ– ГАМА ООД) -съвместна компания с Гама-ООД
·         Македония - Скопие 
·         Хърватска - Загреб 
 © 2013 Eterra Systems Ltd.    ONE CLICK - web platform v.4.0