Content http://controltest.eu/template3_article.php?cC=1_11_0_0&id=40 http://controltest.eu/template3_article.php?cC=1_11_0_0&id=39 http://controltest.eu/template3_article.php?cC=1_11_0_0&id=38 http://controltest.eu/template3_article.php?cC=1_11_0_0&id=37 http://controltest.eu/template3_article.php?cC=1_11_0_0&id=35 http://controltest.eu/template3_article.php?cC=1_11_0_0&id=36

За нас

     Фирма “Контролтест” ООД е основана през 1995г. Тя е добре позната на българския пазар и в чужбина с оказаните услуги в областта на разрушаващият, неразрушаващ контрол на качеството на продукти, материали и съоръжения, диагностика, контрол на електрически уредби и съоръжения и технически надзор на съоръжения с повишена опасност /СПО/,оценяване на съответствието на транспортируемо оборудване под налягане съгласно директива 2010/35/EU. 

        От основаването си дружеството е атестирано от Комитета по стандартизация и метрология към МС в съответствие със  стандарт БДС EN 45001 и БДС EN 45002. 
 
 

       Към настоящият момент “Контролтест “ООД е акредитирана от Изпълнителна Агенция “Българска служба по акредитация” съгласно БДС ЕN 17020:2005 като Орган за контрол от Вид “А” (Сертификат № 52ОКА).

 

Фирма “Контролтест” ООД е сертифицирана да извършва:

 - разрушаващ и неразрушаващ контрол на метални и неметални материали, от които са изработени резервоари, цистерни, ресивери, съоръжения, работещи под налягане, парни и водогрейни котли, турбини в ТЕЦ, ВЕЦ, АЕЦ, ПАВЕЦ, технологични тръбопроводи, напорни водопроводи, паропроводи, газопроводи, газови бутилки и съоръжения, кранове, асансьори, въжени линии и повдигателни съоръжения, детайли, възли, конструкции и съоръжения, изготвени чрез отливане, коване, валцуване, нитоване, заваряване и спояване.
 - контрол на електрически уредби и съоръжения с работно напрежение до 1000V.
 
Фирма “Контролтест” ООД осъществява и технически надзор на съоръжения с повишена опасност. 
 

 © 2013 Eterra Systems Ltd.    ONE CLICK - web platform v.4.0