Content http://controltest.eu/template3_article.php?cC=1_11_0_0&id=40 http://controltest.eu/template3_article.php?cC=1_11_0_0&id=39 http://controltest.eu/template3_article.php?cC=1_11_0_0&id=38 http://controltest.eu/template3_article.php?cC=1_11_0_0&id=37 http://controltest.eu/template3_article.php?cC=1_11_0_0&id=35 http://controltest.eu/template3_article.php?cC=1_11_0_0&id=36

ТЕЦ

    Топлоелектроцентрали - TEЦ – неразрушаващ и разрушаващ контрол , металографски анализ, хим.анализ на тръбопроводи, котли, паропрегреватели, парни и водни турбини, цилиндрични метални резервоари, разпределителни тръбопроводи в:

 • ТЕЦ „София Изток”;
 • ТЕЦ „София Север”;
 • ТЕЦ „Бобовдол”;
 • ТЕЦ „Плевен”;
 • ТЕЦ „Габрово”;
 • ТЕЦ „Шумен”;
 • ТЕЦ „Пловдив Север”;
 • ТЕЦ „Сливен”;
 • ТЕЦ „Кремиковци” София;
 • ТЕЦ „Умикор” Пирдоп;
 • ТЕЦ „Фабрика за хартия” Стамболийски;
 • Турция/съвместно с S&Q mart Turkey/;
 • ТЕЦ „Марица Изток”2 
 • ТЕЦ „Марица Изток”1  - AES -  котел №2 изграждане

 Инспекции

 • Проект “Water turbines manufacturing” client “SRP” – USA, manufactured by GE Hydro-Norway at Vap-
 • tzarov-Hydro, Pleven, Bulgaria, for Moody International;
 • Проект “Pressure vessels”, client “Technoservice” – Italy, for “Moody International” Bulgaria; for “Moody International” and JGS;
 • Проект”Main framecasting and assembly of secondary and tertiary crushers”, client FLUOR – Chile, for “Moody International”;
 • Проект”BKM Project” – “Bucket wheels complete for excavators” client Assmang/DRA, for “Moody International”;
 • Проект”Qatargas3&4 Onshore Project”- “Storage tanks & main root beams”, client Qatargas- Quatar, for “Moody International”;
 • Проект”Driers Regenerator Furnaces”, client Yemen LNG Co Ltd, for “Moody International”;
 • Проект”ATYrou Refinery Reconstruction- Fired Heaters and Pressure vessels”, client JGS Corporation-Japan,
 • Проект “Heat exchangers for JGC” Japan for “Moody International”;
 • Проект “Prefabrication of vertical steel cylindrical tanks”, client “STG” Germany for “Moody International”;
 • Проект “Prefabrication of vertical steel cylindrical tanks”, client Qatargas Quatar for “Moody International”;
 • Проект “Casting and machining of crushers “ at Radomir Metal Industries Inc- Bulgaria, Akdas AS-Turkey and METKAGROUP- Greece, client “Metso Minerals” USA;
 • Проект “Heat exchangers”, client “Technip” France, for “Moody International”;
 • Проект “Saipem Crew Boats”, client “Eni Saipem”, for “Moody International;
 • Проект ”MHU 1700 Frame Support&Bucket for Pile upending”, client “Eni Saipem”, for “Moody ПInternational;
 • Проект ”Iron Ore Expansion Project”- “MP 1000 secondary and tertiary crushers, client “Rio Tinto”, for “Moody International”;
 • Проект ”FGD-Cottom” – “Industrial fans manufacturing”, client RWE-Losungen GmbH-Germany, for “Moody International”;
 • Проект ”AGT Pipeline Project”- “Facilitiles Instillation/Pipeline”, client Spie Capag SA&Petrofac International Ltd JV – U.A.E., for “Moody International”;
 • Проект ”Storage Tanks”, client STG International GmbH, for “Moody International”;
 • Проект ”Cast tube support”, client FEI Furnace Engineering Inc., for “Moody International”;
 • Проект ”Cowal Gold” – “Alisse Crushers”, client Aker Kvaerner – Australia, for “Moody International;
 • Инспекции и надзор при изграждане обект Резервоари за съхранение и пълначна станция Илиянци – гр. София за ОМВ България АД.
 • Инспекции по време на експлоатация и извън експлоатация за Петрол АД, Екопетролиум АД, ОМВ България АД, Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" към МС, Летише Бургас ЕАД, Летище София ЕАД, Летище Варна ЕАД и др.© 2013 Eterra Systems Ltd.    ONE CLICK - web platform v.4.0