Content http://controltest.eu/template3_article.php?cC=1_11_0_0&id=40 http://controltest.eu/template3_article.php?cC=1_11_0_0&id=39 http://controltest.eu/template3_article.php?cC=1_11_0_0&id=38 http://controltest.eu/template3_article.php?cC=1_11_0_0&id=37 http://controltest.eu/template3_article.php?cC=1_11_0_0&id=35 http://controltest.eu/template3_article.php?cC=1_11_0_0&id=36

Газопроводи

      Газопроводи и нефтопроводи/нефтопродуктопроводи и оборудване – безразрушителен контрол/радиография и ултразвукова дефектоскопия/
 
 • Химинженеринг” ООД – „CLK” Ихтиман, България;
 • Възход” ООД- с.Трудовец България, включително газоразпределителна мрежа;
 • „Булгаргаз” АД София-Деветаки-Севлиево България;
 • „Севлиевогаз” АД - газоразпределителна мрежа;
 • „Костадин Мечков” ООД Пловдив;
 • „Сторко” АД – Плевен;
 • „Севлиево газ” АД Севлиево-Градница;
 • „Машиностроителен завод” – Пазарджик;
 • „Фабрика за боядисване на вълна” – Елин Пелин;
 • „Лукоил България” ЕООД;
 • „OMV-България ”ЕООД;
 • „Братя Бееви”;
 • „ Екопетролиум” АД - LPG and petrol зареждащи станции;
 • „Умран стил пайп” АД Турция ;
 • “Tubemeuse Industries” JSCo Белгия;
 • „Петреко” Англия – „Варна –Провадия”;
 • „Петреко” Англия – съвместна работа с RTD Холандия;
 • „Булгаргаз” АД;
 • „Син поток” АД съвместно с S&Q mart Turkey ;
 • „Колос” ООД - резервоари за сгъстени газове;
 • „Лойд корабен регистър” - резервоари за сгъстени газове;
 • „Министерство на транспорта”;
 • „Министерство на вътрешните работи”;
 • Тръбопровод „Комотини-Александрополис” Гърция, съвместно с „Газстроймонтаж”.
 © 2013 Eterra Systems Ltd.    ONE CLICK - web platform v.4.0