Content http://controltest.eu/template3_article.php?cC=1_11_0_0&id=40 http://controltest.eu/template3_article.php?cC=1_11_0_0&id=39 http://controltest.eu/template3_article.php?cC=1_11_0_0&id=38 http://controltest.eu/template3_article.php?cC=1_11_0_0&id=37 http://controltest.eu/template3_article.php?cC=1_11_0_0&id=35 http://controltest.eu/template3_article.php?cC=1_11_0_0&id=36

Lloyds Register Quality Assurance Sertificate

 От месец март 1998г.

 

“Контролтест” ООД е първата в бранша, сертифицирана от Lloyds Register Quality Assurance - система по качество съгласно стандарта ISO9002:1994 (Сертификат за одобрение 206717).

  От месец март 2001г. фирмата е ресертифицирана съгласно изискванията на новият стандарт ISO9001:2000.

  От месец март 2010г. фирмата е ресертифицирана съгласно изискванията на новият стандарт ISO9001:2008.

 © 2013 Eterra Systems Ltd.    ONE CLICK - web platform v.4.0