Content http://controltest.eu/template3_article.php?cC=1_11_0_0&id=40 http://controltest.eu/template3_article.php?cC=1_11_0_0&id=39 http://controltest.eu/template3_article.php?cC=1_11_0_0&id=38 http://controltest.eu/template3_article.php?cC=1_11_0_0&id=37 http://controltest.eu/template3_article.php?cC=1_11_0_0&id=35 http://controltest.eu/template3_article.php?cC=1_11_0_0&id=36

Техническо обслужване на ВПС

  От месец март 2001г. "Контролтест" ООД е лицензирана от Министерството на транспорта и съобщенията – ГД “Главна Въздухоплавателна Агенция /лиценз №МОА-58/0301/ съгласно Наредба 145 на МТС за техническо обслужване на въздухоплавателни средства и техните компоненти с допуск и ограничения (в областта на контрола на елементи от въздухоплавателните средства).© 2013 Eterra Systems Ltd.    ONE CLICK - web platform v.4.0