Content http://controltest.eu/template3_article.php?cC=1_11_0_0&id=40 http://controltest.eu/template3_article.php?cC=1_11_0_0&id=39 http://controltest.eu/template3_article.php?cC=1_11_0_0&id=38 http://controltest.eu/template3_article.php?cC=1_11_0_0&id=37 http://controltest.eu/template3_article.php?cC=1_11_0_0&id=35 http://controltest.eu/template3_article.php?cC=1_11_0_0&id=36

Екип Централна България

 Разрушаващи методи за контрол

  • Якост на опън
  • Граница на провлачане
  • Относително удължение и свиване
  • Огъване
  • Ударно огъване по метода на Шарпи
     

 © 2013 Eterra Systems Ltd.    ONE CLICK - web platform v.4.0