Content http://controltest.eu/template3_article.php?cC=1_11_0_0&id=40 http://controltest.eu/template3_article.php?cC=1_11_0_0&id=39 http://controltest.eu/template3_article.php?cC=1_11_0_0&id=38 http://controltest.eu/template3_article.php?cC=1_11_0_0&id=37 http://controltest.eu/template3_article.php?cC=1_11_0_0&id=35 http://controltest.eu/template3_article.php?cC=1_11_0_0&id=36

Екип Северна България

 Контрол на ел.съоръжения с работно напрежение до 1000V

  • Контрол съпротивление на изолация
  • Контрол на импеданса Zs на контура “фаза-защитен проводник”
  • Контрол на функционалност на прекъсвачи за защитно изключване /FI-прекъсвачи/
  • Контрол на защитни и мълниезащитни заземителни инсталации
     

 © 2013 Eterra Systems Ltd.    ONE CLICK - web platform v.4.0