Content http://controltest.eu/template3_article.php?cC=1_11_0_0&id=40 http://controltest.eu/template3_article.php?cC=1_11_0_0&id=39 http://controltest.eu/template3_article.php?cC=1_11_0_0&id=38 http://controltest.eu/template3_article.php?cC=1_11_0_0&id=37 http://controltest.eu/template3_article.php?cC=1_11_0_0&id=35 http://controltest.eu/template3_article.php?cC=1_11_0_0&id=36

Агенция за ядрено регулиране

 В областта на радиационния контрол фирмата притежава следните лицензии и разрешителни:

  • Лицензия за внос и износ на източници на йонизиращи лъчения или на части за тях
  • Лицензия за използване на източници на йонизиращи лъчения за стопански цели
  • Лицензия за превоз на радиоактивни вещества
  • Разрешително за временно съхраняване на Гамадефектокопи© 2013 Eterra Systems Ltd.    ONE CLICK - web platform v.4.0